Skip Navigation Links
 
  Skip Navigation Links  
 
 
1 
 
شركت ها و مجامع
https://goo.gl/QiENB1
1395/12/22 - 11:11 تاريخ انتشار: 2182 تعداد بازديد: 38559 كد خبر:
در کدال منتشر شد؛
شفاف سازی نخستین پیش بینی سود "فاراک"
شفاف سازی شرکت ماشین سازی اراک در خصوص قراردادها و اظهار نظر حسابرس نسبت به اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 منتشر شد.

 

شرکت ماشین سازی اراک با سرمایه 6 هزار و 286 میلیارد و 547 میلیون ریال، در خصوص پیش بینی سود 209 ریالی در سال مالی منتهی به 31 شهریور 96 توضیحاتی را اریه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، متن نامه "فاراک" در خصوص قراردادها و اظهار نظر حسابرس نسبت به اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 به شرح زیر است:

عطف به انتشار اطلاعات "اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96" و "اظهار نظر حسابرس نسبت به اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96" شرکت ماشین سازی اراک و "توضیحات شرکت در خصوص تفاهم‌نامه منعقده با شرکت Tecnimont ایتالیا بابت احداث یک واحد پتروشیمی در داخل کشور" موارد ذیل را جهت اطلاع سهامداران به اطلاع رسانده می شود:  

الف) موارد مرتبط با پیگیری تفاهم‌نامه با شرکت Tecnimont ایتالیا:

با عنایت به ارسال تفاهم‌نامه منعقده با شرکت Tecnimont ایتالیا به این سازمان طی نامه مورخ 25 آبان 95، با بررسی های انجام شده طی نامه‌های مورخ 29 آبان 95 و 6 آذر 95 اطلاعات لازم در خصوص رفع ابهامات موجود در تفاهم نامه منعقده با شرکت Tecnimont ایتالیا از جمله تاریخ نهایی عقد قرارداد، نحوه تامین مالی منابع ارزی و ریالی مورد نیاز پروژه، برنامه زمانبندی اجرا و زمانبندی شناسایی درآمدهای ناشی از اجرای پروژه، مسولیتهای طرفین در خصوص چگونگی اجرای پروژه و حل و فصل هرگونه اشکال احتمالی در اجرای آن و چگونگی انتقال منابع ارزی با توجه به محدودیت‌های موجود، از شرکت درخواست شد.

شرکت طی نامه های مورخ 7 آذر ماه 95، 16 آذر ماه 95 و 23 آذر ماه 95، به برخی ابهامات مطرح شده در این خصوص پاسخ ارائه کرد. اما در خصوص برخی موارد دیگر از جمله اعلام تاریخ برآوردی امضای قرارداد نهایی و شروع عملیات اجرایی پروژه، مسولیتهای طرفین در خصوص چگونگی اجرای پروژه و حل و فصل هرگونه اشکال احتمالی در اجرای آن و همچنین چگونگی انتقال منابع ارزی پروژه با توجه به محدودیت‌های موجود تاکنون اطلاعات مربوطه به این سازمان ارائه نشده است.

همچنین بر اساس مفاد نامه مورخ 23 آذر ماه 95 شرکت اعلام کرده است که راه رسیدن تفاهم‌نامه به قرارداد راهی طولانی و سخت بوده و متاثر از شرایط کلان اقتصادی نیز است و الزاماً هر تفاهم‌نامه‌ای ممکن است منجر به انعقاد قرارداد نشود.

 همچنین هیات مدیره جدید شرکت طی نامه مورخ 18 اسفند (به شرح قسمت "ج" این اطلاعیه) اعلام کرده است: وضعیت تفاهم‌نامه با شرکت Tecnimont از آخرین شفاف سازی صورت گرفته طی نامه مورخ 23 آذر ماه 95 تاکنون تغییر نداشته است.

لذا با توجه به موارد فوق الذکر، لازم است توجه سهامداران به کلیه ابهامات و احتمالات مرتبط با تفاهم‌نامه منعقده با شرکت Tecnimont ایتالیا جلب می شود.

ب) موارد مرتبط با اظهار نظر حسابرس نسبت به اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96:

1) شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور 95 با سرمایه 2 هزار و 200 میلیارد ریال را در تاریخ‌های 1 شهریور 94، 12 مهر 94 (حسابرسی شده) و 30 دی ماه 94 مبلغ 191 ریال و با سرمایه 6 هزار و 286 میلیارد و 547 میلیون ریال در تاریخ 11 اردیبهشت 95 مبلغ 67 ریال و در تاریخ‌های 1 مرداد 95 و 1 شهریور 95 مبلغ 64 ریال و در تاریخ 16 دی ماه 95 (حسابرسی شده) مبلغ 65 ریال اعلام کرد که براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 65 ریال و بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 62 ریال محقق شده است.

همچنین شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور 96 با سرمایه 6 هزار و 286 میلیارد و 547 میلیون ریال را در تاریخ 1 شهریور 95 مبلغ 203 ریال و در تاریخ 16 دی ماه 95 (حسابرسی شده) مبلغ 209 ریال اعلام کرده است.

شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی منتهی به 31 شهریور 96 با سرمایه 2 هزار و 286 میلیارد و 547  میلیون ریال را در تاریخ 16 دی ماه 95 مبلغ 52 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

لازم به ذکر است عمده ترین دلیل تفاوت پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی در مقایسه با پیش بینی سود هر سهم تلفیقی(کمتر بودن فروش تلفیقی نسبت به اصلی) برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 96 عمدتاً مربوط به حذف درآمدهای ناشی از اجرای قراردادهای در جریان در شرکتهای فرعی است. زیرا بخشی از قراردادهای در جریان شرکت اصلی مرتبط با شرکتهای فرعی است.

2) با توجه به عدم انتشار اطلاعات "اظهار نظر حسابرس نسبت به اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96" در موعد مقرر، طی نامه‌های مورخ 20 آذر 95 و 8 دی ماه 95 انتشار اطلاعات مذکور در سامانه کدال از شرکت درخواست شد. در تاریخ 16 دی 95 اطلاعات "اظهار نظر حسابرس نسبت به اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور 96" در سامانه کدال منتشر شد.

اما به دلیل ابهامات مطرح شده در خصوص پروژه‌های طراحی و ساخت مخازن نفت شرکت تاسیسات نورقشم، پالایشگاه نفت شرکت پترو زریوار کردستان و ساخت مخازن و برج‌های شرکت مهر پتروکیمیا در بند شماره 3 گزارش حسابرس، از شرکت درخواست شد برنامه‌های آتی هیئت مدیره در خصوص چگونگی تامین مالی و گشایش اعتبارات اسنادی به منظور دست‌یابی به منابع مالی مربوطه، برنامه زمانی آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مذکور و توجیهات مربوطه در خصوص در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای به منظور تسعیر مخارج آتی پروژه‌های فوق الذکر اطلاعات مربوطه به این سازمان ارائه شد. شرکت طی نامه مورخ 23 دی 95 اعلام کرد: "تامین مالی پروژه‌های ارزی طراحی و ساخت مخازن نفت شرکت تاسیسات نور قشم، پالایشگاه نفت شرکت پترو زریوار کردستان به ترتیب توسط بانک Exim چین و شرکت Astera Korea صورت خواهد گرفت و با توجه به پیش بینی انجام مبادلات ارزی از طریق سیستم بانکی، نرخ ارز مبادلهای مبنای محاسبات مخارج آتی طرحهای فوق الذکر قرار گرفته است."

ج) موارد مرتبط با آخرین پیگیری های صورت گرفته از هیئت مدیره جدید شرکت:

 با عنایت به تغییر برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت در تاریخ یکم اسفند 95 (بر اساس اطلاعیه مورخ 3 اسفند 95 منتشره در سامانه کدال)، طی نامه های مورخ 2 اسفند 95 و 16 اسفند 95 از مدیران جدید شرکت درخواست شد تا آخرین اطلاعات موجود از وضعیت عملیاتی شرکت از جمله تفاهم نامه منعقده با شرکت Tecnimont ایتالیا و پروژه های در دست اجرای فعلی شامل طراحی و ساخت مخازن نفت شرکت تاسیسات نور قشم، پالایشگاه نفت شرکت پتروزریوار کردستان و ساخت مخازن و برج‌های شرکت مهر پترو کیمیا را به این سازمان اعلام کرد.

شرکت طی نامه مورخ 18 اسفند 95 ضمن تایید کلیت "پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96"، در خصوص وضعیت تفاهم‌نامه منعقده با شرکت Tecnimont ایتالیا اعلام کرده است: "وضعیت تفاهم‌نامه با شرکت Tecnimont از آخرین شفاف سازی صورت گرفته طی نامه مورخ 23/09/95 تاکنون تغییر نداشته است".

همچنین در خصوص پروژه‌ طراحی و ساخت مخازن نفت شرکت تاسیسات نورقشم مدیریت شرکت اعلام کرده است: "با توجه به مذاکرات و تفاهمات صورت گرفته با مسولین منطقه آزاد قشم زمین محل اجرای پروژه مشخص و قیمت آن مصوب شده است و واگذاری زمین پس از واریز پیش پرداخت مربوطه صورت می گیرد"، همچنین مدیریت شرکت در خصوص پروژه ساخت برج‌های شرکت مهر پتروکیمیا شرکت اعلام کرده است: "تاکنون علی رغم تبادل قرارداد به دلیل عدم واریز پیش پرداخت توسط کارفرمای مربوطه، قرارداد نافذ نگردیده است." همچنین مدیریت شرکت در خصوص پروژه پالایشگاه نفت شرکت پتروزریوار کردستان شرکت اعلام کرده است: "پروژه مذکور در دست بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دارد."

لذا توجه سهامداران را به موارد مطرح شده در اظهار نظر حسابرس نسبت به اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 و آخرین توضیحات ارائه شده مدیریت شرکت در خصوص وضعیت عملکردی شرکت جلب می می کند.

 

نتیجه گیری

با عنایت به موارد فوق الذکر اجرایی شدن پروژه احداث واحد پتروشیمی با همکاری شرکت Tecnimont ایتالیا منوط به امضای نهایی قرارداد با شرکت مذکور خواهد بود و تاکنون تاریخ مشخصی درخصوص تبدیل تفاهمنامه به قرارداد و امضای قرارداد مذکور توسط مدیریت شرکت اعلام نشده است.

همچنین با توجه به موارد فوق الذکر و مطابق با مفاد بند "الف" این اطلاعیه، مدیریت وقت شرکت در خصوص تفاهم نامه همکاری با شرکت Tecnimont ایتالیا طی نامه مورخ 23 آذر 95 اعلام کرده است: "راه رسیدن تفاهم‌نامه به قرارداد راهی طولانی و سخت بوده و متاثر از شرایط کلان اقتصادی نیز می باشد و الزاماً هر تفاهم‌نامه‌ای ممکن است منجر به انعقاد قرارداد نشود." ضمناً مدیریت فعلی شرکت نیز طی نامه مورخ 18 اسفند 95 اعلام کرده است: "وضعیت تفاهم‌نامه با شرکت Tecnimont از آخرین شفاف سازی صورت گرفته طی نامه مورخ 23 آذر 95 تاکنون تغییر نداشته است."

ضمناً بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت پروژه‌ طراحی و ساخت مخازن نفت شرکت تاسیسات نورقشم محل اجرای پروژه مشخص و قیمت آن مصوب شده است و واگذاری زمین پس از واریز پیش پرداخت مربوطه صورت می گیرد، در خصوص پروژه ساخت برج های شرکت مهر پتروکیمیا تاکنون علی رغم تبادل قرارداد به دلیل عدم واریز پیش پرداخت توسط کارفرمای مربوطه، قرارداد نافذ نشده است.

همچنین پروژه پالایشگاه نفت شرکت پتروزریوار کردستان در دست بازنگری و ارزیابی مجدد توسط قرار دارد.

 
-پايگاه خبری بازار سرمايه -سنا توسط:
نام و نام خانوادگی
آدرس الكترونيك
 
ديدگاه خود را درباره اين مطلب بيان کنيد.
 
لطفا رتبه پيشنهادی خود به اين خبر را مشخص نماييد
كم
1 2 3 4 5 6 7 8 9
زياد
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 نفر به اين مطلب رای داده اند
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد